ชมวีดีโอทองม้วน >

ทองม้วน “สุธีรา”

ม้วนความใส่ใจไว้ในทุกคำ

About

Home

Contact

ตลอด 15 ปี ที่ “สุธีรา” เป็นหนึ่งเรื่องขนมทองม้วน และเรามุ่งมั่นรักษาคุณภาพ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ ความตั้งใจ ความพิถีพิถัน และความดั้งเดิม ดังนั้น เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตขนมทองม้วนให้มีคุณภาพดีที่สุด ส่งผลให้ทองม้วนของ “สุธีรา” มีคุณภาพเท่ากันทุกชิ้น เหมือนทำเองจากมือ โดยใช้สูตรจากต้นตำรับแท้ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นขนมทองม้วนแบบไทย

 

ทองม้วนรสดั้งเดิม

Garlic & Pepper

ทองม้วนรสเค็ม

ทองม้วนรสใบเตย

ทองม้วนรสกล้วย

ทองม้วนรสทุเรียน

ทองม้วนรสข้าวโพด

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณมีมิณฌ์กรณ์ เจนตระกูลโรจน์ (มาย)

208 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทร. 061-562-4265

คุณกัญญารัตน์ ฟองจันทร์ (ส้ม)

208 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทร 080-656-3388

สุธีราเอนเตอร์ไพรซ์ (Suthera Enterprise)

เลขที่ 208 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทร.+66(0)-3461-3074-6 แฟกซ์.+66(0)-34610-3077