รางวัล Superior Taste Award 3 ดาว

News, Uncategorized February 05, 2021

ทองม้วนสุธีรารสต้นตำรับ ได้รับรางวัล 3 ดาว รับรางวัลระดับโลก Superior Taste Award จาก International Taste Institute การันตีที่มีคุณภาพดีและรสชาติได้มาตรฐานระดับสากล ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหัวหน้าเชฟ และซอมเมอลิเยร์ จากร้านอาหารติดดาวมิชลินกว่า 20 ประเทศในยุโรป 

ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 800 แห่ง
ไม่ลืมใส่ใจด้านรสชาติ แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิดไม่ว่าจะมีสถานการณ์การระบาดของโควิดหรือไม่ ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 800 แห่งทั่วโลกยังให้ความสำคัญต่อรสชาติสินค้า ส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบรสชาติโดยเชฟและซอมเมอลิเยร์ชื่อดัง งานนี้จัดขึ้นโดย International Taste Institute โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 1,510 รายการ ได้รับรางวัล Superior Taste Award ในครั้งนี้

กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม, 2 มิถุนายน 2563 ในแต่ละปีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเชฟและซอมเมอลิเยร์ชื่อดังในยุโรป ถูกเชิญเข้ามา

เป็นคณะกรรมการของ International Taste Institute เพื่อทำการประเมินรสชาติสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่

ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล Superior Taste Award ประจำปี

ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 1,510 รายการ จากผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก รายชื่อทั้งหมดถูก

เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.taste-institute.com

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินโดย International Taste Institute ได้ผ่านการทดสอบและประเมิน

รสชาติเชิงประสาทสัมผัสอย่างเข้มงวด โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นเชฟและซอมเมอลิเยร์ชื่อดังจากสมาคมหลายแห่งในยุโรป ในท้ายสุดรางวัล “Superior Taste Award” จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น

สำหรับ สัดส่วนของรางวัล แบ่งได้ดังนี้

รางวัล 1 ดาว (“ Very good taste ” หรือคะแนนระหว่าง 70 ถึง 80%): 430 รายการ

รางวัล 2 ดาว (“ Notable taste ” หรือคะแนนระหว่าง 80 ถึง 90%): 755 รายการ

รางวัล 3 ดาว (“ Remarkable taste ” หรือคะแนนมากกว่า 90%): 325 รายการ

บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด ได้ส่งสินค้า “ทองม้วนกรอบรสต้นตำรับ” เข้ารับการทดสอบและประเมินรสชาติ และผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับ “รางวัล 3 ดาว” นั่นหมายถึงการการันตีจากหลายสมาคมในยุโรปถึงรสชาติที่ดีและอร่อย ทำให้เรายิ่งมั่นใจที่จะส่งมอบ ทองม้วนของเราให้ก้าวไกลในระดับสากลทั่วโลก

 

Spread the love
Next