สุธีธาร่วมฝ่าวิกฤต COVID 19 (สภากาชาดไทย)

News March 31, 2021

ขอส่งมอบทองม้วนให้กับโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “เพราะทุกๆ การให้ คือ ความงดงาม” และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคมไทยต่อสู้ COVID 19 ไปด้วยกัน”

#Suthera #ทองม้วน #ทองม้วนสุธีรา #ม้วนความใส่ใจไว้ในทุกคำ #ไวรัส #COVID19

Spread the love
Back Next