กว่าจะเป็น “ขนมทองม้วนสุธีรา”

จากจุดเริ่มต้น เมื่อ 20 ปีก่อน ด้วยความหลงใหลและชื่นชอบรสชาติทองม้วนของ คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ผู้ก่อตั้งศรีฟ้าเบเกอรี่จึงพยายามผลิตทองม้วน เพื่อเก็บไว้รับประทานเองมีการปรับปรุงรสชาติให้ หอม กรอบมากขึ้น เลือกสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ ด้วยตนเอง เช่น มะพร้าว ต้องมาจากภาคใต้ ของประเทศไทย เช่น อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาลปึก ต้องมาจากแหล่ง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่ทำสินค้าด้วยมือทุกชิ้น ก้าวสู่การผลิตสินค้าในระดับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ เราได้ยึดหลัก 3 ข้อ ในการทำขนมทองม้วน คือ พิถีพิถัน ตั้งใจ และคงความดั้งเดิม

สุธีรา ชื่อนี้มาจากไหน??

ประเทศไทยเป็นสังคมที่ยังมีความรักและความอบอุ่นในครอบครัวถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยชื่อ “สุธีรานั้นจึงมาจากการผสมผสานตัวอักษรและสระจากชื่อของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวของผู้ก่อตั้งกิจการ คือครอบครัวของคุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ โดยที่ทุกคนในครอบครัวเห็นพ้องต้องกันว่าชื่อสุธีราฟังแล้วรู้สึกถึงความเป็นไทยหากเป็นคำเรียก ชื่อ “SUTHERA” จากภาษาต่างประเทศก็ดูดีมีสวัสดิมงคลเราจึงใช้ชื่อนี้เป็นตัวแทนขนมทองม้วนตราสุธีราที่ม้วนความใสใจไว้ในทุกคำเพื่อให้ชื่อสุธีราเป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทย ให้ขจรไปในสากล

หัวใจของทองม้วนสุธีรา

ทองม้วนสุธีรามีวัตถุดิบหลัก คือ กะทิ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตทองม้วน ดังนั้น การสรรหาแหล่งปลูกมะพร้าวที่นำมาใช้คั้นกะทิ เป็น 1 ในกระบวนการสำคัญที่สุดของเรา เนื่องจากเราคั้นกะทิสดทุกวันจากเนื้อมะพร้าวมะพร้าวที่คั้นกะทิได้นั้น อาจจะหาได้จากหลายแห่ง แต่พื้นที่การเกษตรปลูกมะพร้าวที่ให้กะทิรสชาติดี พร้อมความหอม หวานมัน นั้นมีอยู่ไม่กี่แห่งเป็นความโชคดีของคนไทย ที่อยู่ในประเทศที่เป็นแหล่งอุดุมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก ที่มีวัตถุดิบชั้นดีในการทำอาหารและขนม ซึ่ง1 ในแหล่งปลูกมะพร้าวที่นำมาคั้นกะทิที่ดีที่สุด คือ มะพร้าวพันธุ์ทับสะแก ซึ่งปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มะพร้าวจากแหล่งนี้มีเนื้อมะพร้าวหนา ได้ความมันของกะทิเข้มข้น และรสชาติดี นำมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำทองม้วนสุธีราได้อย่างลงตัวกล่าวได้ว่า..อีกวัตถุดิบสำคัญที่ไม่แพ้กะทิคั้นสดของสุธีรา คือน้ำตาลมะพร้าวหรือ คนไทยคุ้นเคยในชื่อว่า น้ำตาลปึก
น้ำตาลมะพร้าว คือ น้ำตาลจากงวงหรือช่อเกษรดอกมะพร้าว ที่ต้องตัดช่อดอกมะพร้าวที่ได้รับการผสมพันธุ์พร้อมที่จะงอกเป็นลูกอ่อนมะพร้าวออกทั้งช่อ เพื่อรองรับน้ำหวานจากต้นมะพร้าว แล้วนำมาเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลมะพร้าว สุธีราเลือกจากแหล่งที่มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูก จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น

 

Fresh
Coconut
Daily

มารู้จักมะพร้าวให้มากขึ้นกันดีกว่า

เมื่อพูดถึงมะพร้าว คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า สามารถนำมาใช้คั้นกะทิได้ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น ทางสุธีราจึงขอสรุปง่ายๆ ว่ามะพร้าวนั้น แบ่งเป็น 2 แบบ

1. มะพร้าวน้ำหอม เป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เย็น รสชาติหวาน สามารถดื่มน้ำจากผลมะพร้าวได้และ เนื้ออ่อนของมะพร้าวก็สามารถนำมารับประทานได้

2. มะพร้าวที่ใช้คั้นกะทิ คนไทยมักจะเรียกว่า มะพร้าวห้าวหรือ มะพร้าวแกง เนื่องจากเนื้อมะพร้าวชนิดนี้ มีเนื้อหนาน้ำกะทิที่คั้นได้จากมะพร้าวชนิดนี้ จะมีลักษณะเข้มข้น หวานมัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มะพร้าวชนิดอื่นไม่สามารถทำได้

ความตั้งใจของ“สุธีรา”

สุธีรา พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบผลิตสินค้า โดย เลือกใช้กะทิคั้นสด 100% ที่คั้นสดๆในโรงงานทุกๆวันตอนเช้า เพื่อนำไปผลิตสินค้าทุกชิ้นอีกทั้งคัดเลือก น้ำตาลมะพร้าวคุณภาพที่ดีที่สุดมาใช้เป็นส่วนผสม ตั้งใจที่จะใช้ผลไม้แท้ๆ เคี่ยวกับน้ำกะทิ เพื่อผลิต ทองม้วน รสผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย, ทุเรียน, น้ำใบเตย และมันม่วง เป็นต้น นอกจากนี้เรายังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม ในการทำทองม้วนออกมาให้เหมือนมือทำเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของขนมไทยดั้งเดิมให้คงอยู่ สุธีรา ยังพิถีพิถัน ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุกรายการให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะกับการเป็นของฝากจากประเทศไทยที่ไม่แพ้ขนมของฝากชาติใดในโลกทองม้วนสุธีรา ม้วนความใส่ใจไว้ในทุกคำ

Concept

พิถีพิถัน 

ตั้งใจ

คงความดั้งเดิม

Our Local Partners