ThaiFex Booth 2019

Event March 31, 2021

 

บูธทองม้วนสุธีราในงาน ThaiFEX 2019 ทองม้วนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและต่างประเทศ และในปีนี้สุธีราก็มีสินค้าใหม่ๆมาแนะนำลูกค้าทุกคนเหมือนเดิม… ที่เพิ่มเติมคือความอร่อยและความหลากหลายของรสชาติ 😁😁😁
เจอกับพวกเราทีมงานสุธีราได้ที่ บูธ V-45 Challenger Hall 2 นะครับ

 

 

Spread the love
Back Next